Pan Fish bør i 10 kroner

Av Gaute Eie - 30.mai.2006 @ 12:07
John Fredriksen-dominerte "Pan Harvest" kommer til å bli verdens desidert største oppdrettsselskap, med produksjon opp mot 400.000 tonn fisk. Det representerer en global markedsandel på 25-30 prosent.

Ser vi på historiske laksepriser, viser de at snitt for en kilo norsk laks de 10 siste årene har vært 23,4 kr.  Dagens priser for en kilo norsk laks er 47 kr, noe som er høyeste pris noensinne.

Hvilken pris skal vi da ta utgangspunkt i når vi skal vurdere om Pan Fish er et kjøp?
63255-3


Over vises de ulike års laksepris og P/E-nivåer for Pan Fish gitt ulike prisnivåer. Tar man utgangspunkt i snittpris siste 10 år, prises Pan Fish på P/E(07) på 11X, noe som ikke ser veldig attraktivt ut.

Tar vi utgangspunkt i dagens fiskepris på over 45 kr, prises Pan Fish til P/E 3.3x, noe som de fleste ville vært enige i er veldig billig. Det virker som det er en del investorer som fortsatt sverger til at siden dette er en syklisk bransje, er snittpriser over en periode den beste proxy for fremtidige fiskepriser. Men hvordan skal vi da agere rundt aksjen når prisene nå ligger dobbelt så høyt som snittet siste 10 år?

Vi i Carnegie tror at denne sykelen blir sterkere enn konsensus.  Lakseprisene setter stadig
nye rekorder, noe som viser at markedsbalansen i det korte bildet er veldig stram. Det er også økt mulighet for Pan Fish og andre aktører om å inngå lengre kontrakter til priser som er betydelig høyere enn snittprisen viser. Vi tror at Pan Fish for 2007 kan inngå lange kontrakter på en del av produksjonen til priser over 30 kr pr kilo.


Vi tror også at denne sykelen varer lenger enn det konsensus tror. Hovedgrunnen til det er at vi tror den sterke etterspørselsutviklingen vil fortsette, og vi venter kun moderat vekst i tilbudet av laks neste to år => med andre ord venter vi at prisene vil holde seg på gode nivåer t.o.m 2008)

Konklusjonen min blir: Oppdrettsnæringen er syklisk, og prisene skal ned fra dagens nivå. Men med en P/E(07) på 3.5x på dagens fiskepriser og P/E(07) på 6.4x ved en fiskepris på 30 kr kommer denne aksjen til og stige fra dagens nivå. Jeg tror at så lenge tilbudssiden er så stram som den er i dag, vil investorene etter hvert skjønne at vi vil ha fiskepriser over 30 kr til 2008 eller lenger, noe som bør gi en aksjekurs opp mot 10 kr.

Kommentarer:
Postet av: Jarl Opedal

Helt enig, vi ser nok pan i kurs 10 - 12 kr i løpet av 2007

30.mai.2006 @ 15:12
Postet av: Tom Ronni Leines

Har stor tro på kurs opp i mot 15 - 16 kr pga. økende etterspørsel i verdensmarkedet.

31.mai.2006 @ 06:52
Postet av: Kjell Ivar

Her er det bare å laste opp med flere aksjer....

01.jun.2006 @ 21:09
Postet av: Tekniker`n

Tror du tar helt feil, jeg. ALkemarkedet er syklisk og PAN skal tilbake til 5.

02.jun.2006 @ 15:32
Postet av: Ronny

Hver gang Eie har en kommentar, er det en eller annen bull-story!Jeg kjøper den ikke!

05.jun.2006 @ 21:36
Postet av: johannsen (lakseoppdretter)

Analytikere har ikke peiling på laks. forrige uke var prisen 44 kroner levert kontinentet og denne uken ca 42. tror dere at de kan legge disse prisene inn i analysen? Trekk ifra transport, eksportavgift, nedklassing og de mengder laks som er solgt på kontrakter så er du kansje ned 10 kroner kiloet. forventningene for høsten er under 30 kr, hvorfor gjør de store lakseselskapene kontrakter for september på 27 kroner hvis ikke.
Fiskemelet som er hovedingrediensen i foret har gått opp fra 4.5kr til 8.5 kr på ett år, det utgjør en merkostnad på ca 2 kr på å produsere et kilo laks.
alle vet at når prisene stiger slutter merkelig nok oppdretteren å slakte og en bygger enorme lager, det viser også statestikken nå. vi kan likegodt få 18 kr kiloet som 30 kr i september i år.
Kjære analytiker, dra ut på mærdkanten en 10-15 år, så har du nok glemt både PE og Eps.

07.jun.2006 @ 17:12
Postet av: Andy

Johannsen med to n'er. Forst og fremst maa jeg onske deg lykke til med lakesoppdretteriet ditt og haaper ikke prisen paa fiskemelet tar knekken paa profitten

Med unntak av bekymringen for fiskemel, saa er ikke argumentasjonen din valid siden Eie tok utgangspunkt i en multippel (PE) hvis variabel (earnings) er etter alle utgifter

11.jun.2006 @ 19:19
Postet av: Sandsleth

Kommentarer

Fallet i prisene - perioden 2000 til 2002 hadde sammensatte årsaker. Perioden var preget av sterk vekst i oppdrett på Færøyene, Skottland, Shetland, samt litt i Irland. I tillegg til Chile og Norge. Dette utgjorde i sum en formidabel vekst i utbudet på laks.

I perioden 2002 til 2005 har utviklingen vært redusert/moderasjon produksjon i alle ovenfornevnte regioner. På bakgrunn av en økonomisk vanskelig periode grunnet produksjonsveksten foregåendeår samt nødvendige tiltak for å kontrollere helsesituasjonen innenfor oppdrett i nevnte regioner. Disse faktorene medfører at det er mer forsiktighet rundt økning i produksjon enne tidligere og vekst vil skje i et lavre tempo, enn perioden 1999- 2001/02


Faktorer som vil begrense produksjonsvekst isolert i Norge ennå i flere år framover
er tilgang på smolt, vannresurser samt miljøfokus rundt oppdrett.

Samtidig har markedet blitt utviklet geografisk, backet opp av sterk økonomisk utvikling og trendskifte. I europa er kvotene på ulike fiskeslag/hvitfisk gradvis redusert
og det foregår en gradvis nedbygging av fiskeflåten i de fleste EU land. Dette medfører at det i sum blir landet mindre fisk som sådan og her kommer oppdrettet fisk inn som et substitutt.

Fugleinfluensa blir kommerstadig fram i mediebildet, og vil gjøre det også framover av den grunn at bekjempelse av fugleinfluensa er prioritert fra alle lands myndigheter samt WHO. Dette har bidratt til at fugleinfluensa som enkeltfaktor har en sterkere og er langvarig effekt mot laksemarkedet enn tidligere "food scares", som har fått plass i mediebildet.

I sum virker disse faktorene stabiliserende på prisbildet for laks og ørret og på denne bakveggen er det grunn til å ha anta at prissvigningene på laks vil jevne seg noe over tid. Prissvigninger vil en likevel ha i forhold til lavere priser ved høyt/lavt utbud i markedet.

Årsaken til at jeg peker på disse faktorene er at når aktører i tilknytning til norsk havbruk har en formening om svigninger i pris på laks, det være seg journalister eller andre. Så er betraktningene så navlebeskuende at det ofte blir hevdet at priskonjunkturene i laksemarkedet ensidig og kun har sammenheng med hva vi klarer å produsere her i Norge.

Hva er så et oppdrettselskap verdt?
Det er selvfølgelig bestemt av marked, men i utgangspunktet er konsesjonslovgivning i forhold til arealer en undervurdert faktor. Færre ledige arealer og konsesjoner for produksjon, øker verdien på eksisterende. Og ut fra dette ståsted har jeg en formening om at JF har sikret seg en billig inngang på retten til langvarig verdiskapning. - Pan, Cermaq i 20 i løpet av 2-3 år?

12.jun.2006 @ 23:42
URL: http://www.aaviksmolt.no
Postet av: Håvard Gjerald

Obs !

Her var det mye bullshit å høre.

13.jun.2006 @ 00:45
Postet av: Oddvar

Vil ubetinget anbefale kjøp i aksjen. Markedet har vist at det er ubetinget interesse for laks i uoverskuelig fremtid så selv med høyere produksjonskonstnader vil aksjen stige de neste 2-3 årene.

26.jun.2006 @ 08:51
URL: http://www.osloborslive.no

Skriv en ny kommentar:

Navn:
Husk meg ?

E-post:


URL:


Kommentar:


Trackback
Trackback-URL for dette innlegget:
http://app.nettblogg.no/trackback/ping/1374322

Gaute Eie

Gaute Eie er megler i meglerhuset Carnegie. Eie er en av landets fremste meglere, og har flere av de store investorene på kundelisten. Han startet karrieren etter endt siviløkonomutdannelse på BI i 1997 som it-analytiker i Carnegie. Så gikk veien til forvalteren DnB Investor, før han vendte nesen mot London, der han ble megler for Enskilda. Eie gjorde seg raskt bemerket som en meget innsiktsfull megler med god teft for analyse. Han vendte hjem til meglerjobb hos meglerhuset ABN Alfred Berg, men våren 2004 meldte han overgang til Carnegie igjen. Bladet Kapital har kåret Eie til Norges beste megler to år på rappen i 2003 og 2004. Han har også vært på juniorlandslaget i badminton.

hits