På tide å kjøpe Aker igjen!

Av Gaute Eie - 24.jan.2007 @ 11:07 - Kommentér

Aller først må vi konkludere på juleporteføljen. Børsen har i perioden vært volatil og porteføljen var på det meste opp 17 prosent. Men på bunnen etter korreksjonen i januar var den opp fem prosent.

Setter vi sluttstrek i dag har porteføljen gått 13,8 prosent. Aker Yards har vært dårligst, mens Jinhui Shipping har gått mest opp med 30 prosent.

Juleporteføljen

Kjøp Aker
Nå mener jeg at du bør kjøpe Aker igjen.

Følg Aker på børsen


Aker eies 67,8 prosent av Kjell Inge Røkke, og har i dag en aksjekurs på 365 kroner. Det tilsvarer en markedsverdi på 26 milliarder kroner. Summerer vi verdien av selskapsandelene som Aker i dag eier, kommer vi til en samlet verdi (NAV) på 33,5 milliarder kroner - eller 464 kroner per aksje.

Aker-aksjen har falt fra sin topp på 410 kroner rett før jul og ned til dagens 372 kroner. Hovedgrunnen er nedsalget i Aker Kværner og Aker Yards som ble gjort til en rabatt (som er vanlig når store poster legges ut for salg).

Men det er også en annen grunn til at Aker har falt. Rabatten på Aker-aksjen har gått fra 15 prosent til 23 prosent.  Noen mener at rabatten nå bør gå ut fordi Aker ikke ønsker å fortelle markedet hva de skal bruke penge på ennå.

Markedet tar feil

Her mener jeg at markedet tar helt feil. Er det noe Aker i løpet av de siste par årene har vist oss, er det at de har klart å generere en fantastisk avkastning for seg selv og deres medinvestorer. Jeg kan ikke se noen som helst grunn til at de ikke skal klare det i fremtiden også.

For å gi et par eksempler kan neves:
1) Mange var kritiske til Aker FPSO. Her landet Aker en kontrakt til 600 millioner dollar med et av Indias største selskaper.
2) Mange var også skeptiske til Aker Drilling, men Aker fikk lange kontrakter på begge riggene. En av dem var med Statoil. Legger vi til utrullingen av Aker Biomarine og Aker Exporation sammen med eierskapet i Odim og Bjørge skjønner vi hvorfor Aker-aksjen er opp 74 prosent de siste tolv månedene.

De to viktigste investeringene for Aker er Aker Kværner og Aker Yards. De står for 58 prosent av totalverdiene. Disse aksjene tror jeg bunner ut nå, etter at de i snitt har falt 14 prosent fra toppen. Når jeg også leser i mediene at Hydro skulle være interessert i å kjøpe 25 prosent av Aker Kværner til en pris opp mot 800 kroner per aksje, sier det meg at vi som investorer bør vurdere om nedsiden er liten på dagens 685 kroner.


Klikk på tabellen for å se Akers verdi.

Aker-aksjen var en vinner i 2006. Jeg tror at når Aker Kværner og Aker Yards igjen begynner og stige mot gamle høyder. Når Aker også kommuniserer hva de skal bruke pengene på vil discounten igjen krype ned mot ti prosent og Aker-aksjen står i 450 kroner.

Jeg føler meg sikker på at aksjen blir en vinner også i 2007.

Juleporteføljen som bør gå 20 prosent

Av Gaute Eie - 29.nov.2006 @ 11:28 - Kommentér

Tiden rett før jul og inn i januar er en periode som historisk har vist seg å være en veldig sterk periode for det norske aksjemarkedet. Etter at det norske aksjemarkedet igjen har hatt et nytt fantastisk år og steget 22 prosent siden nyttår er det ikke lenger like mange billige aksjer igjen på børsen. Jeg mener det finnes selskaper som kommer til å gjøre det veldig sterkt i perioden som kommer.

Juleporteføljen under tror jeg kan stige 10-20 prosent innen midten av januar.

1) SeaDrill (97 kroner)
Det er tre hovedgrunner til at denne aksjen kommer til å gå opp:
a) De kommer til og annonsere flere nybygg før jul, Seadrill kontrollerer seks av 13 nybyggkontrakter som er ledig fra 2008/2009. 
b)  Seadrill kommer til å ta aktiv del i en kommende konsolidering som kan forventes innen riggsektoren. Jeg er villig til og stole på at John Fredriksen og hans høyre hånd Tor Olav Trøim gjør grep som er aksjonærvennlige. 
c) Når Seadrills nybyggflåte har fått kontrakt og det eventuelt har skjedd noe på konsolideringssiden, kommer det til å bli mye fokus på smarte finansieringsløsninger som vil komme aksjonærene til gode.
Dersom Seadrill i 2009 har gjeld som tilsvarer tre ganger det de har i driftsresultat før avskrivninger i 2009 kan de gi ut 100 kroner i utbytte. Seadrill-kursen bør stå i 120 kroner i begynnelsen av februar.

Følg Seadrill-askjen

 2) 
PGS (393 kroner)
PGS har steget 25 prosent siste måned og det er lov og være litt fornøyd med den anbefalingen. Men - PGS skal du fortsatt eie neste måned. Ser vi på konsensus for fjerde kvartal ligger den på et driftsresultat på 122 millioner dollar. Carnegies estimat er 126 millioner dollar i driftsresultat for fjerde kvartal. For at PGS skal klare sin egen guidance for 2006 og ha en kontraktsmargin på 40 prosent, må de levere 48 prosent kontraktsmargin i fjerde kvartal. Ser vi da på konsensus for 2007 ligger driftsresultatet på 587 millioner dollar, og denne skal i den nærmest perioden kraftig opp. Carnegie har driftsresultat for 2007 på 730 millioner dollar (24 prosent høyere enn konsensus). Vårt estimat for 2007 er basert på en kontraktsmargin på 58 prosent versus 48 prosent, som de må levere i fjerde kvartal i år. EV/EBIT (07) basert på vårt estimat er fortsatt ikke høyere enn 5x.
Jeg tror aksjen står i 550 kroner innen januar 

Følg PGS-aksjen
 


3) Aker Yards (473 kroner)
Aksjen er ned fra sin topp i oktober på 540 kroner, mye på grunn av at de gikk på engangs kostsmell og at de guidet på at de ikke ville klare sju prosent EBITDA-margin i 2007. Aker Yards mener jeg er veldig enkel, med en ordrereserve på 77 milliarder kroner. Både selskapet og Carnegie tror at de i snitt skal klare en EBITDA-margin på sju prosent. Det gir en EBITDA fra ordrereserven på 5,5 milliarder kroner. Ser vi på Aker Yards markedsverdi på 10,7 milliarder, prises AKY kun til to ganger deres forventede kontantstrøm fra allerede inngåtte kontrakter. Aksjen bør stå i 550 kroner i løpet av januar.

Følg Aker Yards-aksjen4) Eltek (62,5 kroner)
Her tar jeg med en teknoaksje, og det er ikke en hvilken som helst teknoaksje. Eltek er ned 45 prosent siden nyttår og er faktisk en av årets dårligste aksjer i Norge. Grunnen til at du nå skal kjøpe Eltek er flere. For det første har de fleste analytikere kastet kortene, anbefaler salg og har barbert estimatene for fjerde kvartal og for 2007 så kraftig at jeg tror Eltek igjen kan bli et oppgraderingscase. Spesielt tror jeg at Eltek kommer til å levere bedre innen Nera enn det markedet nå forventer. Den andre grunnen til å kjøpe Eltek nå er at aksjen er blitt for billig. Ser vi på totalverdien til Eltek (EV) er den 2,7 milliarder kroner.  Når Eltek sin gamle powerbutikk alene tjente 64 millioner kroner i tredje kvartal (run-rate på 260 millioner) ser vi at Eltek i dag er priset til EV/EBIT 10x basert på run-rate fra et dårlig tredje kvartal i gamle Eltek. Da har jeg lagt 0 i verdi på gamle Nera.
Aksjen bør stå i 80 kroner i begynnelsen av februar 2007. 

Følg Eltek-aksjen
 


5)
PA Resources (48 kroner)
PA Resources er opp 45 prosent siden nyttår versus for eksempel oljeselskapet DNO som er ned 25 prosent. Grunnen er klar: PA Resources har fått til det de lovetm mens DNO ikke har levert. Didon-plattformen utenfor Tunisia er i ferd med å starte opp produksjon, og det vil føre til cirka 20.000 fat oljeekvivalenter om dagen i produksjon. Det vil gjøre PAR til det tredje største norske oljeselskapet, etter Statoil og Norsk Hydro målt i produksjon. Selskapet ser ut til å inngå i OSEBX fra januar. Midt i 2007 starter Volve-feltet i Norge, og det vil øke produksjonen ytterligere. Selskapet har tidligere indikert at nabofeltet til Didon, Elyssa i Tunisia, kan komme i produksjon sent i 2007. Det vil kunne føre til mer enn 30.000 000 fat oljeekvivalenter om dagen i produksjon i utgangen av 2007. Med nesten en milliard i fri kontantstrøm i 2007 har selskapet mange muligheter til ytterligere transaksjoner – noe ledelsen har veldig god track-record med. 2007 vil også bli et spennende leteår med 10-12 letebrønner. De kan også representere oppside i aksjen hvis de blir vellykkede.
Vi husker hvor mye PAR gikk i fjor jul, og aksjen bør stå i 55 kroner midt i januar. 

Følg PAR-aksjen

 


6)
Jinhui Shipping (26,2 kroner)
Bulkaksjene har vært de beste aksjene på børsen de siste tre månedene og vi skal ikke slippe de ennå. Ratene på en Panamax ligger nå over 30.000 dollar dagen og vi tror at bulkindustrien står foran to fantastiske år. Vårt estimat for 2007 er snittrater på 25.000 dollar per dag, noe som gir Jinhui et overskudd per aksje for 2007 på seks kroner. Jinhui prises til lave P/E(07) på 4,3x og P/NAV på 0,62x.
Dette sammen med et fantastisk sterkt marked kommer til å dra Jinhui opp i 33 kroner innen februar.

Følg Jinhui-aksjen

Tid for PGS igjen!

Av Gaute Eie - 21.sep.2006 @ 16:53 - Kommentér
Når Carnegie og undertegnede var i Houston på den årlige seismikkonferansen for akkurat ett år siden, lå PGS-aksjen på 160 kroner. Nå trader aksjen i 320 kroner. Hovedgrunnen til kursdoblingen ligger i seismikkindustriens kraftig økende prisingsmakt mot oljeselskapene.


Seismikkinvesteringer som andel av de totale oljeserviceinvesteringene falt fra 1998 til 2004. Nå ser bransjen en kraftig reversering av denne trenden. Når et oljeselskap velger å leie en semiborerigg fra for eksempel Seadrill i fem år til en årlig kostnad på 1,1 milliarder kroner (475.000 dollar per dag) eller totalt 5,5 milliarder kroner, da skal du være veldig sikker på at det finnes mye olje og gass i feltene du skal bore og dertil er villig til å bruke mye penger på seismiske undersøkelser.


PGS-aksjen har tradet relativt flatt de siste seks månedene. Nå mener jeg det er tid for å kjøpe PGS-aksjen igjen. Hovedgrunnene er følgene:


1) Billig:
Totalverdien til PGS (børsverdien pluss den rentebærende gjelden) er nå på 3,25 milliarder dollar. Ser vi hva PGS tjente i første halvår av 2006 var det 190 millioner dollar, og vi tror driftsresultatet for hele året blir 432 millioner. Med en totalverdi delt på driftsresultat (EV/EBIT) på 7,5x for 2006 og 5,4x for 2007 er PGS blant de desidert billigste oljeservice-aksjene på Oslo Børs. CGG var villig til å betale EV/EBIT for 2006 på 15x for Veritas. Styreformann i CGG sa til oss når han var på Oslo tur sist uke at «begge selskapene kommer til å slå konsensus, så vi fikk Veritas til en god pris».


2) Seismikkonferansen:
Første uken i oktober går den årlige seismikkonferansen av stabelen. Carnegie kommer til å stille mannsterke, og her forvente vi en ytterligere bekreftelse på den sterke trenden innen seismikkbransjen.


3) Tredjekvartalstallene:
PGS har historisk levert sitt beste kvartal i tredje kvartal, noe vi også tror de vil gjøre i år - selv om første kvartal var ekstremt sterkt. Carnegies estimat for tredje kvartal er et driftsresultat på 108 millioner dollar versus konsensus på 104 millioner dollar. Men det er på fullårs-estimatet for 2006 vi tror det kommer store oppgraderinger etter tredje kvartal. Der ligger Carnegie på et driftsresultat 432 millioner dollar versus konsensus et på driftsresultat 390 millioner


4) Innsidekjøp:
Styreformann Ulltveit-Moe har jevnt og trutt kjøpt aksjer i PGS den siste tiden. Han kjenner butikken bedre enn de fleste.


Et siste punkt man kan ta med når man ser på PGS er den gamle historien med store negative cashflower og heller dårlig kontroll på finansene er snudd helt på hodet. Nå bokfører PGS på en veldig konservativ måte og cashflowen i 2007 tror vi blir så sterk at ved utgangen av 2007 vil PGS være i netto cash-posisjon.


Jeg regner med at det kommer store tilbake kjøp eller ekstraordinære utbytter utover neste år i PGS. Basert på punktene over mener jeg det er klart for å kjøpe PGS igjen.


Børsen renner over av cash

Av Gaute Eie - 22.aug.2006 @ 13:27 - Kommentér
Oppkjøpsfesten vil fortsette. Norske børsnoterte selskaper renner over av cash og utover høsten kommer det til å tikke inn flere nyheter av samme art som Prosafes kjøp i Petrojarl i går.

Det at Prosafe kjøper 30 prosent av Petrojarl til 50 kroner per aksje er ikke så spesielt, mer spesielt er det at man for mindre enn en måned siden kunne kjøpe Petrojarl til en kurs på 36 kroner (+39 prosent).


Fokus rundt selskapet den gang var at det var dyrt priset siden alle skipene gikk på lange, dårlige kontrakter. Hva er det da Prosafe ser siden de er villig til å betale 50 kroner? Det korte svaret er at de kjøper skip til en betydelig billigere penge enn det det ville kostet å produsere de samme skipene. Det at Prosafe også får innpass i Nordsjøen og blir verdens neste største FPSO-selskap er også en viktig grunn for opp-prisingen av Petrojarl.

 

Penger i banken?
Siden nyttår har det skjedd mange oppkjøp på Oslo Børs og det er helt sikkert at det kommer til å skje mange flere i løpet av høsten. Hovedgrunnen er klar. Selskapene på Oslo Børs har aggregert sett aldri hatt mer overflødig cash enn de har i dag. Ser vi på Oslo Børs aggregert vil nettogjelden falle fra 220 milliarder kroner i 2006 til netto cash på 2,9 milliarder ved utgangen av 2008. Da har vi lagt til utbytte i årene 2006, 2007, 2008.

Når selskaper kan sette penger i banken til to prosent rente etter skatt, bør det friste mer og kjøpe en konkurrent til 10 ganger pris over inntjening eller earnings yield på 10 prosent før synergier. For å si det på en annen måte; hvis en styreformann eller adm. direktør mener at han ikke klarer å generere avkastning over bankrente de neste par årene, bør aksjonærene bytte han ut.

 

Oppkjøpskandidater
Hvilke selskaper på Oslo Børs er da typiske oppkjøpskandidater? Min liste inneholder mange oljeserviceselskaper og spesielt mange riggselskaper. Det er helt klart at riggsektoren har falt veldig mye etter at kostnadsoverskridelser kom i fokus. Jeg forventer at vi i løpet av høsten igjen setter fokus tilbake på den eldende flåten til mange av riggaktørene (spesielt de amerikanske) og på cashflowen som mange av disse selskapene kommer til å generere.


1)  Awilco: Sinvest bud indikerer 60 kroner, kurs i dag 46 kroner. Solid management med Premium Drilling i ryggen. Meget spennende eksponering mot flytermarkedet gjennom OFRS.

2)  Sevan: Unik teknologi med klare kostnadsfordeler relativt til eksisterende løsninger. En vellykket installasjon offshore vil bevise konseptets livsrett, trigge kontrakter, og kunne trigge oppkjøp og fusjoner.


3)  Eastern Drilling: Prisingen har kommet ned på nivåer som medregnet 30 prosent overskridelse og seks måneders forsinkelse på begge riggene i forhold til prisingen på OCR. Tidlig levering av nybygg (desember 2007). Bygging skjer på det mest solide verftet, Samsung og Smedvig/SeaDrill har vært med på byggeoppfølgingen og markedsføringen siden oppstarten.


4)  Songa Offshore: Tidlig cashflow og meget lav prising. P/E (07e) på 4.2 og EV/EBITDA (07e) på 3.7. Samtidig er 94 prosent av 2007-kapasiteten booket. Et åpenbart kjøp for en som ønsker å benytte seg av den meget sterke cashflowen i dagens marked.


5)  PA - Resources: Vi tror selskapet produserer 20.000 fat i 2007. Selskapet tjener da resultat per aksje på 7,70 kroner i 2007. Med P/E (07) på 5x og billigst på EV/reserve er de et klart oppkjøps case.Jeg mener ikke man nødvendigvis bør laste opp med en av de overnevnte aksjene, men mer sette sammen en portefølje av selskapene.

Aksjene som nevnes over er ned over 30 prosent i snitt fra sin topp tidligere i år. De skal følges nøye utover høsten.


Statoilkurs i 250 kroner

Av Gaute Eie - 27.jun.2006 @ 12:42 - Kommentér
Vi har i den siste måneden hatt en børs der volatiliteten har økt betraktelig (mao økt risiko). Ser vi på Norges største selskap Statoil som etter korreksjonen har en markedsverdi på 370 milliarder kroner har selskapet noen dager falt mer enn 5 prosent.

Avgjørende for børsen
Når Statoil og Norsk Hydro står for ca 30 prosent av total markedsverdi på Oslo Børs vil den videre kursutviklingen i disse selskapene være avgjørende for kursutviklingen på Oslo Børs.

Statoiltabell

I tabellen over har jeg vist future oljepriser for årene frem til og med 2010. Denne viser at viss man ønsker å sikre seg olje med sikkerhet de neste fem årene må man betale 67,7$ pr fat i snitt. Skulle Statoil klare å tjene en oljepris på 67$ i snitt fra 2006 til 2010 vil de tjene over 21 kroner pr aksje pr år, totalt 105 kroner.

Med en aksjekurs i dag på 168 kroner, tjener Statoil  inn to tredjedeler av aksjekursen innen 2010.
Sjekk Statoil-kursen via NA24.

Tar vi P/E i betraktning, ser vi at på en oljepris i 2007 har Statoil en P/E(07) på 7,7x eller E/P på 13 prosent. Med 10 år lange obligasjonsrenter i Europa på fire prosent, bør det være mer spennende og få en earnings yield i Statoil på 13 prosent de neste fem årene.


Hvem har rett?
Konklusjonen av diskusjonen over er at enten tar investorene som har kjøpt oljepris future feil, eller så tar aksjonærene som har solgt Statoil-kursen ned i 168 kroner feil.

Viss du som investor tror at beste estimat på de neste fem års oljepris er future oljepris, kommer Statoil-kursen til å blåse gjennom 200 kroner (+30 prosent), og dertil dra med seg Oslo Børs tilbake til indexnivåer vi hadde før korreksjonen.

Dersom du tror at aksjonærene som priser Statoil til 168 kroner i dag har rett, impliserer det at oljeprisen skal ned til et snitt 2006-2010 på 49$. Og du kan tjene penger på og selge short oljefuture.

Jeg ville valgt å sette pengene mine på at future oljepriseierne har rett og at Statoil og børsen skal opp igjen.


Pan Fish bør i 10 kroner

Av Gaute Eie - 30.mai.2006 @ 12:07 - Kommentér
John Fredriksen-dominerte "Pan Harvest" kommer til å bli verdens desidert største oppdrettsselskap, med produksjon opp mot 400.000 tonn fisk. Det representerer en global markedsandel på 25-30 prosent.

Ser vi på historiske laksepriser, viser de at snitt for en kilo norsk laks de 10 siste årene har vært 23,4 kr.  Dagens priser for en kilo norsk laks er 47 kr, noe som er høyeste pris noensinne.

Hvilken pris skal vi da ta utgangspunkt i når vi skal vurdere om Pan Fish er et kjøp?
63255-3


Over vises de ulike års laksepris og P/E-nivåer for Pan Fish gitt ulike prisnivåer. Tar man utgangspunkt i snittpris siste 10 år, prises Pan Fish på P/E(07) på 11X, noe som ikke ser veldig attraktivt ut.

Tar vi utgangspunkt i dagens fiskepris på over 45 kr, prises Pan Fish til P/E 3.3x, noe som de fleste ville vært enige i er veldig billig. Det virker som det er en del investorer som fortsatt sverger til at siden dette er en syklisk bransje, er snittpriser over en periode den beste proxy for fremtidige fiskepriser. Men hvordan skal vi da agere rundt aksjen når prisene nå ligger dobbelt så høyt som snittet siste 10 år?

Vi i Carnegie tror at denne sykelen blir sterkere enn konsensus.  Lakseprisene setter stadig
nye rekorder, noe som viser at markedsbalansen i det korte bildet er veldig stram. Det er også økt mulighet for Pan Fish og andre aktører om å inngå lengre kontrakter til priser som er betydelig høyere enn snittprisen viser. Vi tror at Pan Fish for 2007 kan inngå lange kontrakter på en del av produksjonen til priser over 30 kr pr kilo.


Vi tror også at denne sykelen varer lenger enn det konsensus tror. Hovedgrunnen til det er at vi tror den sterke etterspørselsutviklingen vil fortsette, og vi venter kun moderat vekst i tilbudet av laks neste to år => med andre ord venter vi at prisene vil holde seg på gode nivåer t.o.m 2008)

Konklusjonen min blir: Oppdrettsnæringen er syklisk, og prisene skal ned fra dagens nivå. Men med en P/E(07) på 3.5x på dagens fiskepriser og P/E(07) på 6.4x ved en fiskepris på 30 kr kommer denne aksjen til og stige fra dagens nivå. Jeg tror at så lenge tilbudssiden er så stram som den er i dag, vil investorene etter hvert skjønne at vi vil ha fiskepriser over 30 kr til 2008 eller lenger, noe som bør gi en aksjekurs opp mot 10 kr.

Sektoren du skal eie

Av Gaute Eie - 02.mai.2006 @ 09:35 - Kommentér

På tre uker har vi fått to nye «floating production»-selskaper (FP) notert på OTC-listen, representert ved BW Offshore og Aker Floating Production. Går ting etter planen skal de sammen med Petrojarl (spin-off fra PGS) børsnoteres før sommeren og Oslo Børs vil da ha fire rene FP-selskaper notert, når vi tar med Sevan Marine.

 

FP-markedet er i sterk vekst og vi forventer at antall prosjekter øker fra dagens 104 opp mot 190 i 2010. Det som driver denne veksten er blant annet den høye oljeprisen og flere nye oljefelt som er mindre i størrelse og ligger lenger fra land.

 

FP-markedet er den subsektoren innen oilservice som er mest fragmentert. De 104 enhetene er fordelt på svært mange aktører – største aktør har ca. 10 prosent av markedet, mens de fem største har 30 prosent til sammen. Den enorme veksten fremover vil mest sannsynlig føre til økt konsolidering de neste årene, noe som igjen vil skape unike muligheter for investorer som velger de riktige selskapene.

 

Ettersom etterspørselen etter FP-enheter de neste par årene er større enn det tilbudssiden klarer å levere (vi regner med at markedet ønsker 25-30 nye FP-enheter de neste par årene, mens det ikke kan leveres mer enn ca 20 FP pr år) forventer selskapene og vi at de fleste kontrakter vil bli inngått med en IRR på over 15 prosent.

 

La oss se på et regneeksempel:
 

Et typisk prosjekt i dag koster USD 175m og kan få en kontrakt på 10 år med en 15 prosent IRR. Et slikt prosjekt bør lett kunne finansieres med 80 prosent gjeld og 20 prosent egenkapital. Et slikt tenkt prosjekt vil generere en avkastning på totalkapitalen (ROA) på 19 prosjekt i år 1. Regner vi en rente kostnad på 7 prosent gir dette en svimlende egenkapitalavkastning på 70 prosent.

 

Når aktører innen en sektor kan generere IRR på 15 prosent og dertil egenkapitalavkastning på over 50 prosent på visse prosjekter, vet vi at det ikke kan vare evig. Det er den kraftige økningen i nye felt de kommende årene som gjør dette mulig og gir et rom på ett til tre år med super avkastning før gapet lukkes. Ser vi mot LNG bransjen ga den også IRR i området 12-14 prosent i noen år før avkastningen begynte og falle ned mot dagens 6-8 prosent IRR.

 

Av de ulike selskapene liker vi best BW Offshore og PGS sin Petrojarl: I BW Offshore regner vi oss frem til at et nytt FPSO-prosjekt generer en økt verdi per aksje på 2,20 kroner. Ettersom vi tror BW Offshore kommer til å få 5-7 nye prosjekter frem til 2008 gir dette en økning i dagens aksjekurs med over 50 prosent.

 

Når det gjelder Petrojarl forventer konsensus at dette selskapet er verdt ca USD 900-1000m i total verdi (EV) når det listes. Carnegie mener at dette er en meget konservativ valuation av dagens flåte. I tillegg vil det komme nye verdiskapende prosjekter fremover. Petrojarl har som mål å doble antall FPSO frem til 2010. Frem til i dag har analytikerne en tradisjon for å ikke inkludere verdien av fremtidige prosjekter i for eksempel Prosafe og PGS valuation. Dette er i ferd med å endre seg, noe vi ser i Sevan hvor de fleste legger til verdien av fremtidige prosjekter.

 

Men også i de nye selskapene BW Offshore og Aker FP legges det inn verdier av fremtidige prosjekter. Dette gjør også internasjonale analytikere i SBM. Carnegies spådom er at om ett år legger alle til grunn at Petrojarl vil vokse i antall skip – med stigende aksjekurs som resultat.

 

FP-sektoren ser klart ut til å være det oilservice-segmentet hvor forventningene i aksekursene er lavest.

Her er det penger å tjene for investorene. Kjøp BW Offshore og PGS frem mot sommeren.


Ingen grunn til Røkke-rabatt i Aker

Av Gaute Eie - 28.mar.2006 @ 10:19 - Kommentér
Aker bør prises til en premie til verdijustert egenkapital (NAV) og ikke til 21 prosent rabatt som i dag.

Aker eies 67,8 prosent av Kjell Inge Røkke, og har i dag en aksjekurs på 300 kroner tilsvarende en markedsverdi på 21,8 milliarder kroner. Men summerer vi verdien av selskapsandelene som Aker i dag eier, kommer vi til en samlet NAV på 27,5 milliarder kroner - eller 380 kroner pr aksje.

Hvorfor er det 5,7 milliarder kroner rabatt, eller 80 kroner per aksje i rabatt i Aker?

Tabell

Teoretisk skal et investeringsselskap ha rabatt/premie basert på følgende faktorer:

1)      Holding selskap utgifter: Aker har 100 millioner kroner i årlig kostnader relatert til det å være et holdingselskap. Gir vi dette en multippel på 10, skal dette representere en rabatt på NAV på en milliard kroner, eller fire prosent av NAV.

2)      Skatt: Den nye skattereformen sier at selskaper ikke skal betale skatt på aksje gevinster eller utbytte: Aker skal derfor ikke ha noen rabatt på NAV basert på skattemessige forhold.

3)      Eierskap i Unoterte selskaper som er vanskelig å verdivurdere: I Carnegies analyser legger vi til grunn at Aker har NAV på 1,1 milliard kroner i unoterte selskaper eller 15 kroner per aksje. Største investering her det heleide Aker Seafooods Corp. som vi verdivurderer konservativt til 600 millioner kroner. Jeg mener det blir feil og gi Aker NAV rabatt basert på dette punktet. Spesielt tatt i betraktning at Bure og Ratos, to svenske investeringsselskaper med kun unoterte eiendeler i porteføljen, er priset til en solid premie i forhold til NAV.

4)      Forventet endring i NAV: Aker har de siste to årene vist en fantastisk track record når det kommer til verdiskapning, økning i NAV. Bare siden begynnelsen av 2005 har NAV-en økt med 370 prosent. Ser vi på snittet av andre nordiske investerings selskaper, har de økt NAV-en med 40-60 prosent. Hovedgrunnen til denne ekstreme økning i NAV kommer fra Aker Kværner og Aker Yards, som har steget med henholdsvis 166 prosent og 130 prosent det siste året. Men også Aker sine private/unoterte selskaper har bidratt til den formidabel økning i NAV de siste to årene. Faktisk snakker vi om så mye som 7,3 milliarder kroner, eller 100 kroner per aksje, i verdiskapning på de unoterte eiendelene. Her kan nevnes, 1,1 milliard kroner på Aker Drilling, 2,2 milliarder kroner på Aker Seafoods og 2,5 milliarder kroner på Philadelphia Shipyard. Konklusjon er at Aker ikke kan gis noen NAV-rabatt basert på dette punktet, men skulle derimot hatt en PREMIE.

Men så kommer det magiske spørsmålet, hva med forventet økning i NAV de neste 12 månedene?
Carnegie tror at NAV-en til Aker kan øke til 500 kroner per aksje eller 36,2 milliarder kroner innen 2006 er over.

For å komme frem til dette legger vi til grunn at Aker Kværner står i kurs 680 kroner og da prises på linje med det sammenlignbare selskapet Technip, og at Aker Yards står i 600 kroner på basis av fortsatt sterk ordre inngang og en suksessfull implementering av Ahlstom oppkjøpet.

Videre tror vi at Kjell Inge Røkke og Aker er perfekt posisjonert for å skape ytterligere verdier innen sine private/unoterte eiendeler. Eksempler på dette i nær fremtid er Aker Floating Production og Aker Expo. Det er ingen tvil om at Aker er et selskap som vil være veldig avhengig av olje prisen i tiden fremover, men tar vi som utgangspunkt at den kommer til å holde seg over 40 dollar de nærmeste årene er det vanskelig og finne et selskap som sitter mer midt i «smørøyet» enn det Aker gjør.

Det enorme Shtokman-feltet har det daglig blitt skrevet mye om den seneste tiden og det er ganske innlysene at denne utbyggingen kan gi store oppdrag for mange av selskapene innen Aker sfæren.

Basert på diskusjonen over har jeg klart å identifisere at vi bør legge en rabatt på en milliard kroner, eller fire prosent av NAV, på grunn av Akers holdingkostnader. Men legger vi til grunn historisk NAV økning, en perfekt posisjon i et booming oilservicemarket, sammen med en kreativ Kjell Inge Røkke på søken etter verdiøkende prosjekter, er det mulig å argumentere for at Aker bør prises til en premie til dagens NAV.

Av de svenske investeringsselskapene er det Öresund som ligner mest på Aker med 99 prosent av NAV i børsnoterte aksjer og ingen netto gjeld. De prises i dag til en NAV rabatt på to prosent. Personlig føler jeg meg veldig overbevist om at når vi står ved inngangen til 2007 er rabatten i Aker vesentlig redusert og muligens prises Aker til en premie til NAV.


Første innlegg kommer 28.mars

Av Gaute Eie - 18.mar.2006 @ 17:52 - Kommentér
Gaute Eies første kommentar kommer tirsdag 28. mars.

Gaute Eie

Gaute Eie er megler i meglerhuset Carnegie. Eie er en av landets fremste meglere, og har flere av de store investorene på kundelisten. Han startet karrieren etter endt siviløkonomutdannelse på BI i 1997 som it-analytiker i Carnegie. Så gikk veien til forvalteren DnB Investor, før han vendte nesen mot London, der han ble megler for Enskilda. Eie gjorde seg raskt bemerket som en meget innsiktsfull megler med god teft for analyse. Han vendte hjem til meglerjobb hos meglerhuset ABN Alfred Berg, men våren 2004 meldte han overgang til Carnegie igjen. Bladet Kapital har kåret Eie til Norges beste megler to år på rappen i 2003 og 2004. Han har også vært på juniorlandslaget i badminton.

september 2007
ma ti on to fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
hits